Close

De wolf

Wolvenoverlast

De wolf kan ook overlast veroorzaken en grote schade aanrichten bij agrariërs en schapenhouders. Dit geldt met name voor de “zwervende wolven”, omdat zij voor de makkelijke prooien in de weilanden kiezen.

Nu een aantal wolven zich hier definitief gevestigd hebben, zien we ook de schade die ze aan kunnen richten. In januari 2021 staat de teller al op honderden doodgebeten schapen, kalfjes en wat veulens. 

Wolven voorkomen

text

De wolf

Beschermd diersoort

De wolf is een beschermd diersoort. U mag daarom niet op de dieren jagen. In uitzonderlijke situaties mag een individuele wolf, ook wel een probleemwolf genoemd, worden afgeschoten. Dit kan bijvoorbeeld als de wolf lijdt aan hondsdolheid of agressief is naar mensen.

 

In 2014 verschenen de eerste wolven in Nederland. In januari 2021 zijn er tenminste 30 wolven en in 2025 zullen er ongeveer zo’n 190 wolven zijn. Net als de bever zal de wolf de vaderlandse fauna herscheppen. Op zich valt hier iets voor te zeggen en er profiteren ook veel dieren door de komst van de wolf. Stichting de Ark Natuurontwikkeling kan u hier meer over vertellen.

 

Echter, er zit er ook een ander kant aan. Men moet rekening houden met het feit dat bij afwezigheid van predatoren of populatie regulerende middelen, er teveel wolven zouden komen. Over de nadelen hoor je weinig. Ons landschap zal rigoureus veranderen. Extensieve veeteelt en begrazingsprojecten zijn over een paar jaar niet meer mogelijk.