Close

Zwaluwoverlast

Zwaluwoverlast

De uitwerpselen van zwaluwen kunnen ziektekiemen bevatten. Door contact met veevoer kunnen dieren ziek worden. Ook zorgt het voor extra vervuiling en beschadiging van kostbare objecten.

Zwaluwoverlast aanpakken

W&S Faunabeheer biedt verschillende oplossingen om overlast van zwaluwen te voorkomen of bestrijden.

Zwaluwoverlast aanpakken

Er zijn verschillende manieren om de zwaluwoverlast aan te pakken:

 

–  Het plaatsen van nestkasten elders, waardoor de zwaluwen zich verplaatsen naar een plek waar ze geen      overlast veroorzaken.

–  Het aanbrengen van onzichtbaar schrikdraad. Bij o.a. : restaurants, maneges, boerderijen, landhuizen  en      boothuizen plaatsen we onzichtbaar schrikdraad tegen zwaluwen.

Dit is diervriendelijk, esthetisch en werkt perfect.

–  Het probleem met de oeverzwaluw kun je voorkomen door tijdig advies in te winnen hoe je het zand het        beste kan opslaan en te zorgen voor een alternatieve nest locatie / het plaatsen van een zwaluwwand.

 

Zwaluw

Zwaluwen

De boerenzwaluw, de huiszwaluw en de oeverzwaluw komen ieder voorjaar terug uit Afrika.

Het zijn beschermde vogels, wat inhoudt dat er nestbescherming geldt gedurende het broedseizoen  en voor een beperkt aantal soorten, het hele jaar. 

 

Boerenzwaluw

De boerenzwaluw  is vaak te zien op en rond boerenerven en maneges. Ze bouwen hun halfopen moddernesten bij voorkeur binnen.

 

Huiszwaluw.

De huiszwaluw bouwt z’n moddernest juist vrijwel altijd aan de buitenkant van gebouwen, tegen de gevel aan. Ze broeden graag onder het overstekende deel van een dak.

Ze zijn zeer sociaal en broeden in kolonies van soms meer dan 100 nesten. 

De uitwerpselen van zwaluwen kunnen ziektekiemen bevatten. Door contact met veevoer kunnen dieren ziek worden. Ook zorgt het voor extra vervuiling en beschadiging van kostbare objecten.

 

Oeverzwaluw

De oeverzwaluw leeft in de buurt van water. Ze graven hun nestgangen uit in steile oevers, ook koloniematig. Ze broeden echter ook in door de mens gemaakte steilranden zoals  zanddepots op bouwlocaties en afgravingen. Dit kan voor grote problemen zorgen voor bedrijven omdat de nesten beschermd zijn en bij beschadiging riskeert u hoge boete en reputatieschade Tevens kan het zand tijdens de broedperiode niet meer worden gebruikt.

 

Dit probleem kunt u voorkomen door tijdig advies in te winnen: 

–  hoe men het  zand het beste kan opslaan

–  zorgen voor een alternatieve nestlocatie.

Voor meer informatie over onze prijzen en alle mogelijkheden?

Diervriendelijk

W&S Fauna beheer is gespecialiseerd in eco- en diervriendelijke oplossingen.

Volledig gecertificeerd

W&S Fauna beheer heeft ruim 30 jaar ervaring in het verwijderen en voorkomen van ongedierte.

Ruim 30 jaar ervaring

Wij werken uitsluitend met gecertificeerd personeel en voldoen hiermee aan alle wet en regelgeving.