Close

Ganzenoverlast

Ganzenoverlast

Jaarlijks wordt er voor meer dan 20 miljoen uitgekeerd aan bedrijven die schade hebben, veroorzaakt door zomerganzen en trekganzen. Provincies en BIJ12 zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van de schade. Wij als Faunabeheerders kunnen de schade voorkomen.

Broedvrijhouden

Gebieden waar ganzen en andere vogels graag broeden, moeten broedvrij worden gehouden. 

Ganzenoverlast reduceren

Ganzenoverlast is te reduceren door te voorkomen dat de vogels zich voortplanten. Dit kan bijvoorbeeld door de eieren te behandelen en/of de broedende vogel te verwijderen. Voor beide handelingen is een ontheffing vereist.

Ook kunnen gebieden waar vogels graag broeden, broedvrij worden gehouden. Het broedvrijhouden van ganzen in natuurgebieden kan zonder de overige diersoorten te verstoren. In deze natuurgebieden kunnen vossen ingezet worden voor een natuurlijke reductie. Wij adviseren in het faciliteren van natuurlijke predatoren voor het terugdringen van de natuurlijke aanwas.

Gans
Nijlganzen zorgen in de buurt van parken en sloten voor veel overlast.
Ze gedragen zich agressief naar andere dieren en produceren veel herrie. Ieder jaar krijgen we meer vragen over nijlganzen.
Nijlganzen worden tot de exoten gerekend, ze zijn niet beschermd  en dit maakt het oplossen van het probleem eenvoudiger.
 
Een aantal Provincies hebben of krijgen een regeling waarbij de vogels met toestemming van de politie gevangen of geschoten mogen worden, ook in de bebouwde kom. Het heeft onze voorkeur om waar mogelijk, de nesten te behandelen. 
 
Ganzen en eendenwerk binnen de bebouwde kom , vindt altijd ’s nachts plaats, dit om problemen met ganzenbeschermers te voorkomen.
 
In de afgelopen 30 jaar hebben wij geen enkel incident gehad.

Tamme en verwilderde ganzen kunnen eenvoudig worden gevangen en herplaatst

Voor meer informatie over onze prijzen en alle mogelijkheden?

Diervriendelijk

W&S Fauna beheer is gespecialiseerd in eco- en diervriendelijke oplossingen.

Volledig gecertificeerd

W&S Fauna beheer heeft ruim 30 jaar ervaring in het verwijderen en voorkomen van ongedierte.

Ruim 30 jaar ervaring

Wij werken uitsluitend met gecertificeerd personeel en voldoen hiermee aan alle wet en regelgeving.