Close

Beverplaag - Bevers bestrijden

Bevers

Onder luid gejuich van natuurvrienden, werd de bever meer dan 30 jaar geleden uitgezet.

 

Zoals dat gaat met dieren die geen natuurlijke vijanden hebben, worden het er steeds meer. Naar schatting heeft het aantal bevers de 6500 overschreden. Nederland kan de aanwas over een paar jaar niet meer aan.

 

Bevers hebben gemiddeld 3 jongen. De nog volwassen dieren worden aanvankelijk in het territorium van de oude dieren gedoogd maar uiteindelijk moeten ze toch op zoek naar een nieuw leefgebied. Omdat de beste leefgebieden in ons kleine landje vaak bezet zijn, kan het voorkomen dat de dieren op de gekste plaatsen eindigen.

Niet alleen kan dit voor de jonge dieren gevaar opleveren maar al snel leidt dit tot schade die per dier soms in de tonnen kan lopen.

Rijkswaterstaat,  ProRail en veel waterschappen moeten jaarlijks kosten maken om de schade die de dieren veroorzaken, te herstellen.

Schade aan gewassen en fruitbomen wordt doorgaans door BIJ12 gecompenseerd.

Beverwacht

Wat doet een beverwacht?

 

En beverwacht brengt in een gebied alle dieren in kaart. Vervolgens controleert deze alle vitale watergangen op de aanwezigheid van bevers.

 

De beverwacht grijpt in voordat er schade ontstaat.

 

Dit kan door plaatselijk maatregelen te treffen maar ook het actief verjagen van de dieren is een optie. De werkzaamheden worden overdag maar vooral ook ’s nachts uitgevoerd.

 

Tot ons instrumentarium behoren naast mensen met kennis van zaken, speciaal voor dit doel getrainde honden, boten, nachtzichtapparatuur en drones.

 

In sommige gevallen kan het verstandig zijn om burchten, gemaakt van gaas, wiepen, stro en kunststof, te plaatsten. onze burchten zijn voorzien van een camera waarmee iedere activiteit vastgelegd en verstuurd wordt. 

 

Tenslotte behoren, vangen verplaatsten en doden van de dieren tot de mogelijkheden. Dit, uitsluitend nadat de autoriteiten hiervoor opdracht gegeven hebben.