Close

Verjagen met behulp van van schrikdraad

Verjagen met behulp van schrikdraad

Omdat verjagen en vooral bejagen van overlastgevende dieren niet altijd nodig en niet altijd wenselijk is, installeren we de laatste jaren veel schrikdraad systemen.

De meeste vogelsoorten en bijna alle zoogdieren zijn met ons elektronisch verjaagsysteem te verdrijven.

 

Voorkoming van wildschade en overlast

 

Schrikdraad tegen:                               

–  meeuwen

–  eenden, ganzen en meerkoeten                                                                              

–  zwaluwen     

–  kraaien en kauwtjes

–  duiven

–  steenmarters, vossen en wolven

–  muizen en ratten

                                                             

Schrikdraad tegen meeuwen wordt in de praktijk toegepast om te voorkomen dat de dieren op de rand van gebouwen gaan zitten en zo de gevel onderpoepen en of de ramen besmeuren

Bij schrikdraad tegen eenden gaat het meestal om mensen wiens tuin aan een sloot of vijver grenst. Door op de overgang van water en land “onzichtbaar” schrikdraad te plaatsen , voorkom je dat de vogels de tuin onderpoepen. Schrikdraad tegen ganzen kan ook gebruikt worden om te voorkomen dat de vogels vanuit de sloot de akkers kaalvreten of op de weg lopen en zo het verkeer in gevaar kunnen brengen.

Schrikdraad tegen zwaluwen wordt veel gebruikt in opslagloodsen van kostbaarheden zoals: voertuigen ,boten of in maneges. ook wordt het geplaatst in de nok van gebouwen of huizen, waar je liever geen poep hebt.

 

Schrikdraad tegen duiven wordt veel gebruikt om spikes die smerig en stoffig worden of loslaten, te vervangen. Denk hierbij aan: winkelcentra, parkeergarages maar ook aan monumentale gebouwen.

 

Bij schrikdraad tegen steenmarters maken we vaak een schrikdraadring om het gebouw. Dit belet de steenmarter om via de muur het dak of de spuwmuur te bereiken.

 

Schrikdraad tegen muizen is een doeltreffende manier manier om de knaagdieren op diervriendelijke wijze op afstand te houden.

Bij ratten maken we onderscheid tussen schrikdraad tegen zwarte ratten of bruine ratten. Bij zwarte ratten wordt het natuurlijk gebruikt om te voorkomen dat de dieren een gebouw binnen kunnen komen. Zijn ze eenmaal al binnen, bijvoorbeeld in een stal waar pluimvee/ vee wordt gehouden, dan is schrikdraad een belangrijke ondersteuning in het voorkomen van schade. En zorgt het ervoor dat de bestrijding efficiënter kan verlopen. Bij bruine ratten wordt het schrikdraad gebruikt om te voorkomen dat de dieren vanuit de waterkering komen.