Close

Wet Natuurbescherming

De wet Natuurbescherming vervangt sinds 2017 de wetten: Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Fauna wet.

Deze wet Natuurbescherming  biedt bescherming voor dier- en plantensoorten, de natuurgebieden en de houtopstanden. Het moet ervoor zorgen dat deze planten en diersoorten blijven bestaan en voorkomen van het verdwijnen van kwetsbare soorten. Alle Nederlandse vogels vallen onder de wet Natuurbescherming, zowel de standvogels alsook de trekvogels.

Wet Natuurbescherming

Provincies bepalen het beleid aan de hand van nationale en internationale regels. Provincies geven ook vergunningen en en ontheffingen af voor activiteiten in / in de buurt van natuurgebieden. Indien het gaat om bv werkzaamheden aan dijken ( werkzaamheden belangrijk voor heel Nederland), dan geeft geeft het ministerie van LNV de vergunning of ontheffing af( Besluit natuurbescherming).

 

De wet Natuurbescherming stelt ook de kaders waarin broedpreventie mogelijk is.

Om te voorkomen dat broedende vogels uw bouwplannen belemmeren of zelfs stil leggen, werken we vaak samen met een ecoloog binnen deze kaders. Per situatie kijken we wat de beste aanpak is van het broedvrijhouden en maken hierbij gebruik van diverse middelen en methoden.

Advies of informatie omtrent alle wet- en regelgeving?

Diervriendelijk

W&S Fauna beheer is gespecialiseerd in eco- en diervriendelijke oplossingen.

Volledig gecertificeerd

Wij werken uitsluitend met gecertificeerd personeel en voldoen hiermee aan alle wet en regelgeving.

Ruim 30 jaar ervaring

W&S Fauna beheer heeft ruim 30 jaar ervaring in het verwijderen en voorkomen van ongedierte.