Close

Broedvrij houden

Broedvrij houden

We houden jaarlijks grote gebieden broedvrij. Hierbij maken we gebruik van speciaal hiervoor getrainde honden en zo nodig ook roofvogels. 

Grote terugkomende projecten bevinden zich op de Maasvlakte Europoort, de Biesbosch en in het rivierengebied.

 

Broedvrijhouden :

–  voor infrastructurele projecten

–  als schadebestrijding

–  als populatiebeheer

–  verplaatsen van populaties

Alternatief Broedvrij houden

In goed omheinde gebieden is broedvrij houden met varkens en geiten een goed alternatief. We kunnen dit combineren met schrikdraad, licht en geluid.

Ook is het mogelijk om voor de start van het broedseizoen het terrein onaantrekkelijk te maken voor de vogels . 

In 2019 en 2020 hebben we een broedgebied van ganzen in de Biesbosch, broedvrij gehouden door natuurlijke vijanden zoals de vos, de ruimte te geven om de nesten leeg te roven.

 

Voor de aanvraag van een vergunning bepalen ecologen of de locatie broedvrij dient te worden gehouden. Ecologen en aannemers zijn dan ook meestal onze opdrachtgevers. Ecologen kiezen ons vanwege onze grote kennis van Flora en Fauna . Zo kunnen wij anticiperen op het gedrag van vogels waarbij andere bedrijven achteraf in moeten grijpen.                                                                        

 

                                                             

 

Wijze van Broedvrij houden   

Gaat het hele gebied waar vogels jaarlijks broeden veranderen omdat er gebouwd gaat worden zoals b.v. industrie, brug of tunnel, dan is het zaak om het gebied onaantrekkelijk te maken. Dit kan door het gebied te veranderen. Indien dit niet kan zoals in natuurgebieden of parken is het belangrijk  om de vogels al ruim voor de start van het broedseizoen 24/7 te verjagen.

Verjagen kan door inzet van natuurlijke vijanden. Voor bodembroeders zijn dat roofvogels, honden, vossen en varkens. Dit kan worden aangevuld met licht en geluid. Vaak is het een combinatie van beiden. Voor de verschillende projecten worden verschillende methoden gebruikt.

Ook het type hond wat ingezet wordt is passend bij het project.

Graag maken we voor u een op maat gesneden plan. Daarnaast ontvangt u een grondige rapportage van de verrichtte werkzaamheden.

 

                                                                                                                                                           

 

Voor meer informatie over alle mogelijkheden?

Diervriendelijk

W&S Fauna beheer is gespecialiseerd in eco- en diervriendelijke oplossingen.

Volledig gecertificeerd

W&S Fauna beheer heeft ruim 30 jaar ervaring in het verwijderen en voorkomen van ongedierte.

Ruim 30 jaar ervaring

Wij werken uitsluitend met gecertificeerd personeel en voldoen hiermee aan alle wet en regelgeving.