Close

Faunabeheer

Wet Natuurbescherming

In deze wet staan o.a. beschreven welke dieren beschermd zijn. Uitzondering  zijn de stadsduiven en diverse muizen en rattensoorten.

De wet Natuurbescherming  staat niet toe dat broedgevallen verstoord worden maar het voorkomen van broeden mag wel, het broedvrijhouden.

Indien een ecoloog nog geen quickscan heeft uitgevoerd, kunnen wij dit voor u doen. In de meeste gevallen is er een samenwerking met de ecoloog.

Broedvrij houden

Gebieden rond de kust  maar ook bijvoorbeeld rond plassen of grote rivieren zijn in het voorjaar in trek bij meeuwen en watervogels die hier van oudsher hun eieren uitbroeden en hun jongen groot brengen. Wilt u in een dergelijk gebied aan de slag dan dient dit gebied voor en tijdens het broedseizoen broedvrij te worden gehouden.

W&S Faunabeheer heeft in het kader van de wet Natuurbescherming voor grote en kleine bedrijven veel projecten uitgevoerd.  Denk hierbij aan gemeenten, bedrijven en particulieren.  Dit betreft niet alleen vogels maar ook steenmarters en vleermuizen.

 
Broedvrijhouden heeft als doel het beschermen van kwetsbare diersoorten. 
Voor opdrachtgevers is het van groot belang  dat de werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden. Broedende  vogels kunnen  de voortgang van de werkzaamheden  n.l. ernstig verstoren aangezien broedende vogels beschermd zijn in de wet Natuurbescherming. 

Naast het broedvrijhouden kunt u ook denken aan een vossen en dassenburcht in uw terrein en  beschermde planten binnen het werkgebied.

Wij onderscheiden ons van andere bedrijven door onze enorme kennis van ” het gedrag van vogels”.

 

Broedvrijhouden als vorm van diervriendelijke plaagdierbestrijding wordt steeds belangrijker.
Ganzen met jongen kunnen binnen gemeenten maar vooral ook daarbuiten enorme schade veroorzaken.

Dit kost de provincies jaarlijks miljoenen aan het uitkeren van faunaschade.

De ganzen  brengen schade toe aan de graslanden en gewas. In natuurgebieden vreten ze rietlanden kaal waardoor deze vegetaties afnemen wat gevolgen heeft  voor o.a. de conditie van het water en de broedbiotoop van b.v. de purperreiger.  Ook ondergepoepte parken, velden en recreatieplassen zorgen voor overlast.

Door broedvrij te houden wordt  dit voorkomen en beperk je dierenleed door jacht.

 

Denk naast het broedvrij houden van ganzen ook aan : zwaluwen, meeuwen en kauwtjes.

 

 

Wij hebben met succes en naar volle tevredenheid van de klant  afgerond:

–  een aantal grote  projecten met bodembroeders als meeuwen en sternen.

–  meerdere projecten met zangvogels

–  verschillende projecten met zwaluwen

–  alsmede projecten met eenden, ganzen en aalscholvers

  •  

Gerealiseerde projecten:   

–  aanleg 2 e Maasvlakte

 – renovatie Houtribdijk

–  renovatie Afsluitdijk

–  Biesbosch

–  Europoort

–  verbreding Breeddiep,

 

Vangkooien

Vangkooien worden ingezet bij het vangen van dieren om ze daarna te verplaatsen. Onze vangkooien zijn uitgerust met webcam en telefoonalarm om te voorkomen dat de dieren te lang in de vangkooien zitten.

Nestkasten

Nestkasten zijn belangrijk. Ze kunnen worden gebruikt om vogels te verplaatsen naar een locatie waar ze geen overlast veroorzaken. Daarnaast zijn vogels natuurlijke ongediertebestrijders en kunnen we de natuur een handje helpen. Wij plaatsen nestkasten voor zwaluwen, uilen, valken, mussen en spreeuwen. Ook maken we gebruik van nestkasten voor vleermuizen.

Voor meer informatie over alle mogelijkheden?

  • Wij hebben grote expertise op het gebied van:

 

Bodembroeders : meeuwen, scholeksters, kwartels, patrijzen, fazanten en leeuweriken

Watervogels: aalscholvers, ganzen en eenden

Zangvogels: zwaluwen en rietvogels

 

W&S Faunabeheer  heeft de laatste jaren ook veel kennis en ervaring opgedaan met reptielen en zoogdieren.

Actueel is de bestrijding van schade veroorzaakt door wolven

Diervriendelijk

W&S Faunabeheer is gespecialiseerd in eco- en diervriendelijke oplossingen.

Volledig gecertificeerd

Wij werken uitsluitend met gecertificeerd personeel en voldoen hiermee aan alle wet en regelgeving.

Ruim 30 jaar ervaring

W&S Faunabeheer heeft ruim 30 jaar ervaring in het verwijderen en voorkomen van ongedierte.